Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-06 Stoppdatum 2005-09-06
Mängd (ton): 18,38 Kostnad totalt: 11613
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: