Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-07 Stoppdatum 2005-09-07
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 3871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: