Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-11 Stoppdatum 2005-09-11
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 5189
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: