Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smedsjön, 662563 147042 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-09 Stoppdatum 2005-09-09
Mängd (ton): 9,14 Kostnad totalt: 5807
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: