Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Aspen, 661844 145439 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-28 Stoppdatum 2004-05-28
Mängd (ton): 119,01 Kostnad totalt: 51413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: