Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-15 Stoppdatum 2004-06-15
Mängd (ton): 8,99 Kostnad totalt: 6014
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: