Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärmen, 657712 143925 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-07 Stoppdatum 2004-07-07
Mängd (ton): 36,99 Kostnad totalt: 23535
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: