Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rösimmen, 658500 143982 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-06 Stoppdatum 2004-06-07
Mängd (ton): 45,56 Kostnad totalt: 23190
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: