Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalkarlssjön, 664548 143653 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-22 Stoppdatum 2004-07-22
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt: 5975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: