Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-02 Stoppdatum 2004-05-02
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 1546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: