Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-20 Stoppdatum 2004-07-20
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 3560
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: