Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-30 Stoppdatum 2004-04-30
Mängd (ton): 7,03 Kostnad totalt: 6933
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: