Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-19 Stoppdatum 2004-06-19
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2248
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: