Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 664521 142207 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-22 Stoppdatum 2004-07-22
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 3950
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: