Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-05-01 Stoppdatum 2004-05-01
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 3965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: