Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norra Murstenstjärn, 657688 144455 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-20 Stoppdatum 2004-06-20
Mängd (ton): 1,93 Kostnad totalt: 2169
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: