Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västra Djupedalstjärn, 659957 142811 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-21 Stoppdatum 2004-06-21
Mängd (ton): 11,10 Kostnad totalt: 12474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: