Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-25 Stoppdatum 2007-08-25
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: