Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergatjärn, 661642 142357 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-06-10 Stoppdatum 2003-06-10
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 6489
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: