Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Klampen, 660720 144072 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-06-11 Stoppdatum 2003-06-11
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 2990
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: