Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-28 Stoppdatum 2003-07-28
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1571
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: