Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fulltorpstjärn, 659751 143097 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-29 Stoppdatum 2003-07-29
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 1556
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: