Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lomgölen, 657025 143595 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-27 Stoppdatum 2003-07-27
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt: 1897
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: