Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lersjön, 658898 143102 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-05-27 Stoppdatum 2002-05-27
Mängd (ton): 69,60 Kostnad totalt: 39210
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: