Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Ormtjärn, 659756 143234 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-06-19 Stoppdatum 2002-06-19
Mängd (ton): 4,10 Kostnad totalt: 4353
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: