Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgsjön, 656023 142477 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-06-29 Stoppdatum 2002-06-29
Mängd (ton): 39,80 Kostnad totalt: 31651
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: