Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gryssjön, 663416 146864 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-06-07 Stoppdatum 2001-06-07
Mängd (ton): 158,40 Kostnad totalt: 67274
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: