Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-30 Stoppdatum 2001-05-30
Mängd (ton): 23,99 Kostnad totalt: 12386
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: