Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Korslången, 664063 146710 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-06-08 Stoppdatum 2001-06-08
Mängd (ton): 105,70 Kostnad totalt: 44891
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: