Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rammsjön, 659260 145573 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-05-31 Stoppdatum 2001-05-31
Mängd (ton): 77,60 Kostnad totalt: 33033
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: