Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-06-06 Stoppdatum 2001-06-06
Mängd (ton): 84,10 Kostnad totalt: 35718
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: