Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hästasjön, 670074 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-03 Stoppdatum 2007-09-03
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: