Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Björksjön, 656640 141684 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-04 Stoppdatum 2001-07-04
Mängd (ton): 14,70 Kostnad totalt: 11093
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: