Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gettjärn, 656430 143487 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-05 Stoppdatum 2001-07-05
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt: 813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: