Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Grytsjön, 656843 141519 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-04 Stoppdatum 2001-07-04
Mängd (ton): 13,10 Kostnad totalt: 9789
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: