Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 658215 144440 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-19 Stoppdatum 2001-08-19
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 8954
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: