Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-05 Stoppdatum 2001-07-05
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 710
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: