Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillsjön, 657875 143490 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-16 Stoppdatum 2001-08-16
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 9481
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: