Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FISKLÖSEN, 670040 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-05 Stoppdatum 2007-09-05
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: