Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 664521 142207 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-05-24 Stoppdatum 2000-05-24
Mängd (ton): 19,00 Kostnad totalt: 10684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: