Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Valsjön, 653389 146524 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-05-25 Stoppdatum 2000-05-25
Mängd (ton): 61,00 Kostnad totalt: 26413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: