Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660286 142707 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-15 Stoppdatum 2000-09-15
Mängd (ton): 9,12 Kostnad totalt: 8208
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: