Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660189 143740 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-18 Stoppdatum 2000-10-18
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 2975
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: