Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Höljevattnet, 651991 142893 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-30 Stoppdatum 2000-09-30
Mängd (ton): 8,60 Kostnad totalt: 7493
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: