Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mövattnet, 651804 143218 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-01 Stoppdatum 2000-10-01
Mängd (ton): 17,85 Kostnad totalt: 15552
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: