Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Nordtjärn, 665334 143912 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-29 Stoppdatum 2000-11-29
Mängd (ton): 8,30 Kostnad totalt: 7420
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: