Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västra Djupedalstjärn, 659957 142811 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-11 Stoppdatum 2000-09-13
Mängd (ton): 4,50 Kostnad totalt: 4262
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: