Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älgtjärn, 659828 142950 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-13 Stoppdatum 2000-09-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3114
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: