Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kviddtjärn, 658415 145037 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-03-12 Stoppdatum 1995-03-12
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: