Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kullagöl, 098839 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-03 Stoppdatum 2007-11-03
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: